Teczka ofertowa - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w gminie Świerzno